உதவியும் ஒத்தாசையும்
+94 112 680 600
Plumbers Directory Sri Lanka - English Version Plumbers Directory Sri Lanka - Sinhala Version

தண்ணீர்க் குழாய் திருத்துனர் விபரக்கொத்து உங்களை வரவேற்கிறது.


தண்ணீர்க்குழாய் திருத்துனர் விபரக்கொத்து இலங்கையில் மிக விரிவான பிரத்தியக சேவையை திருத்துனர்களுக்கு பதிவு செய்வதற்கும் வாடிக்கையாளர் விபரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான சேவையை வழங்குகின்றது.

தண்ணீர்க் குழாய் திருத்தும் தொழிலானது மக்களின் சுகாதாரத்திற்கும் சுற்றாடலுக்கும் பாதுகாப்பான சேவையை வழங்குகின்றது.

தேர்ச்சிபெற்ற தண்ணீர்க்குழாய் திருத்துனர்களை தேர்ந்தெடுப்பது வாடிக்கையாளர்களின் பொறுப்பு. உங்கள் அருகாமையில் இருக்கும் தண்ணீர்க்குழாய் திருத்துனர்களை தேடுவதற்கு இங்கே அழுத்தவும்.

பிந்திய .இணைப்புகள்

Plumbers Directory Sri Lanka - K.R.L. Sasikumar K.R.L. Sasikumar
மட்டக்களப்பு தண்ணீர் குழாய் திருத்துனர்
0.0
5 இற்கு 0.0 நடசத்தி புகழ்
0 விமர்சனங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்
Plumbers Directory Sri Lanka - K. Amalraj K. Amalraj
மட்டக்களப்பு தண்ணீர் குழாய் திருத்துனர்
0.0
5 இற்கு 0.0 நடசத்தி புகழ்
0 விமர்சனங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்
Plumbers Directory Sri Lanka - T.Indika Pushpakumara T.Indika Pushpakumara
களுத்துறை தண்ணீர் குழாய் திருத்துனர்
0.0
5 இற்கு 0.0 நடசத்தி புகழ்
0 விமர்சனங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்